Geschiedenis van Chiropractie

De grondlegger van de chiropraxie is de in Canada geboren Daniel David Palmer (1844-1913). Zijn theorie is gebaseerd op die van Hippocrates, de ‘Vader van de geneeskunde’, die stelde dat de oorzaak van ziekten in de wervelkolom gezocht kan worden. De wervelkolom beschermt het ruggenmerg, dat samen met de hersenen het centrale zenuwstelsel vormt. Indien zich in de wervelkolom functiestoornissen voordoen, dan ontstaan er, zo stelde Palmer, ook storingen in de doorstroming van de zenuwimpulsen door het ruggenmerg en de daaruit aftakkende zenuwen. Door deze functiestoornissen in de wervelkolom op te heffen, zouden zenuwimpulsen onbelemmerd hun doel kunnen bereiken, waardoor organen en weefsels beter kunnen functioneren. Palmer bracht deze overtuiging in praktijk en stelde zijn filosofie en geneeswijze in 1895 op schrift. In 1897 richtte hij in Iowa de ‘Palmer school of chiropractic’ op.Het idee dat ziekte veroorzaakt wordt door een afwijking aan de ruggengraat is in strijd met de algemeen aanvaarde kiemtheorie.
 
Hippocrates
 
hippocratesHippocrates is de vader van de geneeskunde en als eerste heeft hij de waarde van het goed functioneren van de wervelkolom beschreven. Hij zag al een relatie tussen het functioneren van de wervelkolom en het functioneren van de rest van het lichaam.
‘Het is noodzakelijk een grondige kennis
te bezitten van de wervelkolom,
want vele aandoeningen worden
in werkelijkheid veroorzaakt
door een gebrekkigheid daarvan’
(Hippocrates 460-377 v.Chr)
 
Dr. D.D. Palmer
 
In het Amerikaanse Davenport, probeerde Dr. D.D. Palmer in 1895 zijn dove bediende het gehoor terug te geven. De man was 18 jaar daarvoor bij een ongeluk betrokken geweest en voelde iets kraken in zijn rug. Kort na het ongeluk werd hij bijna geheel doof. Palmer onderzocht de wervelkolom en vond een wervel die verschoven bleek. Hij plaatste de man op een tafel, zette zijn handen op de wervelkolom en gaf een korte snelle duw en hoorde een zachte “klik”. Na 18 jaar doof te zijn geweest kon de man weer horen!
Palmer dacht het middel tegen doofheid gevonden te hebben. Vele dove patienten stelden zich onder zijn behandeling – echter zonder resultaat. Wat hij wel vond was bepaalde relaties tussen klachten en probleem gebieden in de wervelkolom.
B.J. Palmer
bj_palmerZijn zoon, B.J. Palmer, zette zijn werk voort op een academisch niveau, deed veel wetenschappelijk onderzoek en richtte de eerste chiropractische universiteit op in Amerika.
In meer dan 100 jaar van zijn bestaan is de wetenschap van de chiropractie steeds verder ontwikkeld en zijn er meerdere behandeltechnieken ontstaan. Op dit moment is chiropractie, na medicijnen en tandheelkunde, de meest verbreide vorm van geneeskunde in de wereld! In 1968 kwam de eerste chiropractor naar Nederland. Momenteel zijn er meer dan 250 geregistreerde chiropractoren in ons land.